Koně nám propůjčují křídla, která postrádáme.
Pan Brown

Profil

Osobní

Oblíbené