Koně nám propůjčují křídla, která postrádáme.
Pan Brown

Květen 2010

Koně, zebry, osli, poloosli

8. května 2010 v 13:07 | Terka
Přibližně před 10 tisíci lety zmizel pevninský most pod hladinou oceánu a koně na americkém kontinentě vymřeli.
Ve starém světě se koním velmi dařilo a žily zde čtyři příbuzné druhy - osli, poloosli, zebry, kulani, onageři a skuteční koně.

vývoj koně - miocén, pliocén

8. května 2010 v 12:48 | Terka
Miocén je období trvající od 22 do 5 milionů let př. n. l. V tomto období začaly pralesy ustupovat, po nich zbyly jen stepi a pláně.

vývoj koně - oligocén

8. května 2010 v 12:38 | Terka
Jedná se o období mezi 35 až 22 miliony let př.n.l. V tomto období žili dva prapředci koní, Mesohippus a Miohippus, kteří žili průběžně ve spodním, středním a svrchním oligocénu. Oligocén stále ještě patří do třetihor. V tomto období začaly růst Alpy a Jižní Amerika se oddělila od Antarktidy, po kontinentech se začala šířit tráva, což mělo za následek i to, že savci začali dorůstat velkých rozměrů.


vývoj koně - eocén, miocén

8. května 2010 v 11:54 | Terka
Až do tohoto období, období třetihor sahá původ koňovitých. Je to období od 55 do 35 miliony let před naší érou. (Z: Dinosauři vyhynuli asi před 65,5 miliony lety).